โครงการเจริญสติในชีวิตประจำวัน 30 ก.ย. - 2 ต.ค. 2559
IMG_1003
IMG_1003
IMG_1005
IMG_1005
IMG_1047
IMG_1047
IMG_1048
IMG_1048
IMG_1049
IMG_1049
IMG_1050
IMG_1050
IMG_1056
IMG_1056
IMG_1058
IMG_1058
IMG_1059
IMG_1059
IMG_1062
IMG_1062
IMG_1065
IMG_1065
IMG_1066
IMG_1066
IMG_1067
IMG_1067
IMG_1068
IMG_1068
IMG_1069
IMG_1069
IMG_1078
IMG_1078
IMG_1079
IMG_1079
IMG_1082
IMG_1082
IMG_1083
IMG_1083
IMG_1084
IMG_1084
IMG_1092
IMG_1092
IMG_1094
IMG_1094
IMG_1095
IMG_1095
IMG_1096
IMG_1096
IMG_1098
IMG_1098
IMG_1099
IMG_1099
IMG_1113
IMG_1113
IMG_1115
IMG_1115
IMG_1116
IMG_1116
IMG_1117
IMG_1117
IMG_1118
IMG_1118
IMG_1119
IMG_1119
IMG_1121
IMG_1121
IMG_1128
IMG_1128
IMG_1129
IMG_1129
IMG_1130
IMG_1130
IMG_1131
IMG_1131
IMG_1132
IMG_1132
IMG_1133
IMG_1133
IMG_1134
IMG_1134
IMG_1136
IMG_1136
IMG_1137
IMG_1137
IMG_1138
IMG_1138
IMG_1140
IMG_1140
IMG_1141
IMG_1141
IMG_1142
IMG_1142
IMG_1143
IMG_1143
IMG_1144
IMG_1144
IMG_1145
IMG_1145
IMG_1146
IMG_1146
IMG_1147
IMG_1147
IMG_1152
IMG_1152
IMG_1153
IMG_1153
IMG_1154
IMG_1154
IMG_1155
IMG_1155
IMG_1156
IMG_1156
IMG_1157
IMG_1157
IMG_1158
IMG_1158
IMG_1159
IMG_1159
IMG_1160
IMG_1160
IMG_1161
IMG_1161
IMG_1162
IMG_1162
IMG_1163
IMG_1163
IMG_1164
IMG_1164
IMG_1165
IMG_1165
IMG_1166
IMG_1166
IMG_1167
IMG_1167
IMG_1168
IMG_1168
IMG_1169
IMG_1169
IMG_1172
IMG_1172
IMG_1173
IMG_1173
IMG_1174
IMG_1174
IMG_1175
IMG_1175
IMG_1176
IMG_1176
IMG_1177
IMG_1177
IMG_1178
IMG_1178
IMG_1181
IMG_1181
IMG_1182
IMG_1182
IMG_1183
IMG_1183
IMG_1186
IMG_1186
IMG_1187
IMG_1187
IMG_1188
IMG_1188
IMG_1191
IMG_1191
IMG_1192
IMG_1192
IMG_1193
IMG_1193
IMG_1284
IMG_1284
IMG_1286
IMG_1286