ลงทะเบียนหลักสูตร

ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม


ธรรมเทศนา โครงการครอบครัวอบอุ่นเรียนรู้กายใจ (9 -11 ต.ค. 58)

ธรรมเทศนา โครงการครอบครัวอบอุ่นเรียนรู้กายใจ (11-13 ต.ค. 56)

โครงการทำบุญ-ปล่อยปลากำหนดการ
10.15 น. รถออกจาก กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
10.15-10.30 น.เดินทางไปวัดสนามใน ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ระยะทาง 5 กม.
10.30 น. ถึงวัดสนามใน ถวายเพลพระ ทานข้าววัด
12.00-12.10 น.เดินทางไปวัดชลอ ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ระยะทาง 2.5 กม.
12.10 น. ร่วมกันปล่อยปลา ให้อาหารปลา ณ ท่าน้ำวัดชลอ ริมคลองบางกอกน้อย
12.30-12.45 น. เดินทางกลับ กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ระยะทาง 5 กม.
12.45 น. ถึง กฟผ. .. อนุโมทนาบุญร่วมกัน

วันที่จัดกิจกรรม