ลงทะเบียนหลักสูตร

ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม


ธรรมเทศนา โครงการครอบครัวอบอุ่นเรียนรู้กายใจ (9 -11 ต.ค. 58)

ธรรมเทศนา โครงการครอบครัวอบอุ่นเรียนรู้กายใจ (11-13 ต.ค. 56)

โครงการไปวัดฟังธรรมที่วัดสวนสันติธรรมแล้วเดินทางกลับ

มีกำหนดการคือ
  05:30 น.   รถตู้ออกเดินทางจากหน้าป้อมยาม 1 ปากทางเข้าด้านนอก กฟผ. กรุณาตรงต่อเวลาค่ะ!!
  08:50 น.   ฟังธรรมจากหลวงพ่อปราโมทย์ ที่วัดสวนสันติธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
  10:30 น.   ออกเดินทางกลับ
  12:30 น.   ถึง กฟผ.
  
รายละเอียดเพิ่มเติม หากมีผู้สนใจร่วมเดินทางตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป ทีมงานจะจัดรถตู้เพิ่ม 1 คันค่ะ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันพุธในสัปดาห์ที่เดินทางค่ะ หมายเหตุ 1) ท่านอาจช่วยสมทบทุนเข้ากองทุนเดินทางไปฟังธรรม ได้โดย กองทุนเดินทางไปฟังธรรมมีค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง 2200 บาท ต่อรถตู้ 1 คัน 2) ท่านที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการแต่ไม่สามารถเดินทางไปได้ให้แจ้งยกเลิกก่อน 12:00 น.ของวันพฤหัสบดีในสัปดาห์ที่มีการเดินทาง หากท่านแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังกำหนดเวลาดังกล่าวหรือไม่แจ้งยกเลิกการเดินทางท่านจะถูกตัดสิทธิในการเข้าร่วมโครงการในเดือนนั้นและเดือนถัดไป 3) การเดินทางกลับจะไม่แวะส่งผู้โดยสารที่อื่นนอกจากจุดจอดส่งจะเป็นทางผ่าน
คำแนะนำเพิ่มเติมในการไปวัดสวนสันติธรรม
    ข้อควรปฏิบัติ เมื่อไปเรียนธรรมะ ณ วัดสวนสันติธรรม
    ขอความร่วมมือ เมื่อไปฟังธรรมะ ณ วัดสวนสันติธรรม
วันที่จัดกิจกรรม
2 กรกฎาคม 2565 ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
3 กรกฎาคม 2565 ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
9 กรกฎาคม 2565 ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
10 กรกฎาคม 2565 ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
13 กรกฎาคม 2565 ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
16 กรกฎาคม 2565 ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
17 กรกฎาคม 2565 ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
23 กรกฎาคม 2565 ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
24 กรกฎาคม 2565 ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
30 กรกฎาคม 2565 ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
31 กรกฎาคม 2565 ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม